Тезисы конференций

О.П.Подцерковний «Про проблеми втручання судів у арбітражну діяльність у контексті відносин банкрутства та тлумачення «публічного порядку»

Про проблеми втручання судів у арбітражну діяльність у контексті відносин банкрутства та тлумачення «публічного порядку»

 

О.П. Подцерковний,

завідувач кафедри господарського права

і процесу НУ «ОЮА», д.ю.н., професор,

чл.-кор. НАПрНУ, арбітр МКАС при ТПП України

 

Втручання судової гілки влади в діяльність таких юрисдикційних інститутів, як третейські суди чи міжнародний комерційний арбітраж, може мати позитивний ефект лише за умови здійснення такого впливу в передбачених міжнародними угодами та національним законодавством межах...

Читать далее

Драпайло Ю.З. Правила надання послуг у морських портах України.

 ДРАПАЙЛО Ю.З.

асистент кафедри господарського права та процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

 3 вересня 2013 року набрав чинності Наказ Міністерства інфраструктури України від 05 червня 2013 року № 348, яким затверджені Правила надання послуг у морських портах України (далее – Правила). Прийняття зазначеного акту здійснено на виконання ч.2 ст...

Читать далее

Квасніцька О.О. Проблемні питання, пов’язані з будівництвом об’єктів портової інфраструктури.

КВАСНІЦЬКА О.О.,

Національний університет «Одеська юридична академія»,

доцент кафедри господарського права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Питання, пов’язані з будівництвом об’єктів портової інфраструктури не стали предметом наукових дискусій, між тим є предметом правозастосовчої практики. На сторінках періодичних видань постійно йде мова про проблеми пов’язані з відсутністю розвинутої інфраструктури у портовій зоні [1, с...

Читать далее

Шухатян Х.О. До питання участі Адміністрації морських портів України у господарських процесуальних правовідносинах

ШУХАТЯН Х.О.

асистент кафедри господарського права та процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 

  В умовах глобальної тенденції розвитку морської галузі, стану та перспектив розвитку портової діяльності, при необхідності  підвищення конкурентоспроможності вітчизняного морегосподарського комплексу та ефективності законодавства у даній сфері, 17 травня 2012  року Верховною Радою України був прийнятий закон «Про морські порти України», що набрав чинності 04 липня 2013 року...

Читать далее

Зятіна Д.В. Форми та засоби державного регулювання господарської діяльності в морських портах

ЗЯТІНА Д.В.,

доцент кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н.

 

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ

 

Існують різні підходи до визначення сутності державного регулювання економіки. Так, доволі вдалим та повним видається визначення проф. Д.В...

Читать далее

Добровольська В.В. Реєстр морських портів як чинник й умова легалізації їх діяльності.

ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В.

доцент кафедри господарського права і процесу

к.ю.н., доцент

РЕЄСТР МОРСЬКИХ ПОРТІВ ЯК ЧИННИК

Й УМОВА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Ч. 1 статті 6 Закону України «Про морські порти» — надалі — Закон [1] містить легальне визначення поняття «реєстр морських портів» як певної єдиної електронної бази даних з обліку морських портів. Змістом даної бази є формування і внесення певних відомостей щодо створення або закриття морських портів України...

Читать далее

Подцерковний О.П. Про становлення портового права як підгалузі господарського права

ПОДЦЕРКОВНИЙ О.П.

завідувач кафедри господарського права

і процесу НУ «ОЮА»

д.ю.н., професор

 ПРО СТАНОВЛЕННЯ ПОРТОВОГО ПРАВА 

ЯК ПІДГАЛУЗІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

  Необхідність побудови в Україні конкурентоздатної економіки вимагає розвитку усього розмаїття наявної транспортної інфраструктури, потенціал якої обумовлюється місцем України в системі міжнародних транспортних відносин...

Читать далее